miljo2
miljo
miljo4
miljo3
miljo5
miljo7
miljo8
miljo9
miljo10
miljo11
miljo15
miljo12
miljo14

Miljöpolicy

Grubits Städservice AB är i grunden ett miljöföretag; vår huvudsakliga uppgift är att förbättra miljön i såväl äldre som nya objekt, samt objekt under uppförande med minimal miljöpåverkan.

Kvalitetsansvarig på Grubits ansvarar även för vårt miljöarbete och avsätter en del av sitt arbete åt miljörelaterade frågor.

Kvalitetsansvarig utfärdar en handlingsplan för att miljömålen följs, samt ansvarar för att miljösystem och utbildningar uppdateras regelbundet i enlighet med de punkter som uppkommer vid den regelbundna miljörevisionen av företaget.

Alla våra medarbetare har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning håller vi oss uppdaterade om utvecklingen inom miljö- och energiområdet.

Transport

  • Planering av transporter sköts genom ett transportschema som ifylls senast 24 h innan start av gällande arbete.
  • Samtliga nyinköpta fordon har Miljöklass 1 och flera sittplatser.
  • Förare tillämpar en miljövänlig körstil (ecodriving).
  • Fullsatta fordon eftersträvas.
  • Vid längre, fasta uppdrag använder vi oss av kollektivtrafik för att ta sig till och från arbetsplatsen.
  • På Grubits strävar vi alltid efter att utföra vårt arbete på ett så energisnålt sätt som möjligt.

Kemikaliehantering

  • Vi eftersträvar om möjligt att inte använda kemikalier
  • Samtliga kemikalier köps av svenska kvalitetstillverkare. Vi använder oss av produkter märkta ”Bra Miljöval” och ”BÄSTA”.
  • Vår personal utbildas internt såväl som externt i användning och dosering av kemikalier. Interna utbildningar sköts av kemleverantörer, externa är ofta objektsspecifika och arrangeras av beställaren.
  • All personal har god kännedom om avfallssortering. Kemförpackningar rengörs efter användning och återlämnas för återvinning.

Leverantörer

Klicka på nedanstående logo för att komma till leverantörens hemsida. Där finner du bl a Säkerhetsdatablad.

Nilfisk
Office Depot
Städmaskinhuset
ÖresundsPapper
Inpa