ID06 innebär obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

Det är Byggbranschen i samverkan som har tagit fram de allmänna bestämmelser som nu är en standard. Syftet är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Men även säkerheten förbättras i och med ID06, då kontrollen över vilka arbeten som pågår och vilka som vistas på arbetsplatsen ökar.