Regelbunden städning av bodar samt lägenheter under 3 etapper.