Städning i Citytunneln Malmö

Daglig underhållstädning (365 dagar/år) på perronger, hissar och rulltrappor.